User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Điểm - số điểm mà giá đã vượt qua (chênh lệch giữa giá Mở và giá đóng).

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2023-12-05 17:58:59

GỌI

Trending (MA)

60

43 411.30

43 390.60

-2070

2023-12-05 17:58:14

GỌI

Trending (MA)

60

43 392.60

43 390.00

-260

2023-12-05 17:53:54

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 441.40

43 515.50

-7410

2023-12-05 17:51:34

GỌI

Trending (MA)

60

43 462.60

43 550.90

8830

2023-12-05 17:50:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 426.40

43 516.50

-9010

2023-12-05 17:50:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 375.00

43 446.60

-7160

2023-12-05 17:45:49

GỌI

Trending (MA)

60

43 344.70

43 356.20

1150

2023-12-05 17:45:04

GỌI

Trending (MA)

60

43 326.00

43 347.90

2190

2023-12-05 17:43:34

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 358.50

43 290.80

6770

2023-12-05 17:42:49

GỌI

Trending (MA)

60

43 386.90

43 270.90

-11600

2023-12-05 17:42:04

GỌI

Trending (MA)

60

43 442.00

43 364.20

-7780

2023-12-05 17:40:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 369.60

43 472.00

-10240

2023-12-05 17:40:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 481.30

43 386.00

9530

2023-12-05 17:38:49

GỌI

Trending (MA)

60

43 560.60

43 497.70

-6290

2023-12-05 17:38:04

GỌI

Trending (MA)

60

43 541.30

43 575.90

3460

2023-12-05 17:35:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 475.00

43 526.70

-5170

2023-12-05 17:35:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 602.00

43 469.00

13300

2023-12-05 17:33:49

GỌI

Trending (MA)

60

43 678.20

43 626.10

-5210

2023-12-05 17:33:04

GỌI

Trending (MA)

60

43 656.60

43 689.90

3330

2023-12-05 17:31:49

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 570.60

43 621.90

-5130

2023-12-05 17:31:04

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 527.90

43 646.00

-11810

2023-12-05 17:21:49

GỌI

Trending (MA)

60

43 110.00

43 069.20

-4080

2023-12-05 17:21:04

GỌI

Trending (MA)

60

43 056.20

43 127.60

7140

2023-12-05 17:17:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 000.50

43 006.50

-600

2023-12-05 17:17:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

43 153.70

43 031.30

12240

2023-12-05 17:10:08

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 871.20

42 924.90

-5370

2023-12-05 17:08:48

GỌI

Trending (MA)

60

42 854.10

42 858.80

470

2023-12-05 17:08:03

GỌI

Trending (MA)

60

42 890.00

42 883.50

-650

2023-12-05 17:05:58

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 803.00

42 816.10

-1310

2023-12-05 17:00:58

GỌI

Trending (MA)

60

42 724.20

42 783.50

5930

2023-12-05 16:59:43

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 709.30

42 676.70

3260

2023-12-05 16:55:28

GỌI

Trending (MA)

60

42 660.70

42 693.10

3240

2023-12-05 16:51:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 703.50

42 666.70

3680

2023-12-05 16:51:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 671.10

42 690.60

-1950

2023-12-05 16:48:48

GỌI

Trending (MA)

60

42 714.30

42 736.80

2250

2023-12-05 16:48:03

GỌI

Trending (MA)

60

42 633.30

42 721.40

8810

2023-12-05 16:45:43

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 681.20

42 579.10

10210

2023-12-05 16:39:48

GỌI

Trending (MA)

60

42 406.00

42 502.60

9660

2023-12-05 16:39:03

GỌI

Trending (MA)

60

42 368.50

42 416.10

4760

2023-12-05 16:35:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 397.60

42 368.90

2870

2023-12-05 16:35:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 422.70

42 394.00

2870

2023-12-05 16:33:33

GỌI

Trending (MA)

60

42 451.30

42 450.60

-70

2023-12-05 16:32:48

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 443.80

42 440.00

380

2023-12-05 16:32:03

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 387.00

42 449.30

-6230

2023-12-05 16:28:28

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 364.10

42 420.00

-5590

2023-12-05 16:27:23

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 347.00

42 368.10

-2110

2023-12-05 16:22:48

GỌI

Trending (MA)

60

42 320.00

42 337.50

1750

2023-12-05 16:22:03

GỌI

Trending (MA)

60

42 273.60

42 319.70

4610

2023-12-05 16:19:53

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 191.80

42 230.10

-3830

2023-12-05 16:19:08

ĐẶT

Trending (MA)

60

42 280.80

42 178.80

10200

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch