User menu

Sign up Login

Tải xuống vfxAlert
cho Windows, Mac OS,
ubuntu

Tải xuống vfxAlert <br>cho Windows, Mac OS, <br>ubuntu

Download the mobile app on Android, iOS

vfxAlert cung cấp một bộ công cụ phân tích hoàn chỉnh để giao dịch quyền chọn nhị phân. Chúng tôi đã phát triển một phiên bản mới sẽ hoạt động trên mọi loại hệ điều hành. Trong một cửa sổ làm việc của ứng dụng vfxAlert, bạn nhận được tất cả thông tin cần thiết để đánh giá đúng tình hình thị trường.

Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống ứng dụng để làm việc thuận tiện với bất kỳ nhà môi giới. Nếu phiên bản hiện tại không được thiết bị của bạn hỗ trợ, bạn có thể sử dụng phiên bản web và sử dụng tín hiệu trong cửa sổ trình duyệt.

Mở tín hiệu vfxAlert

Cũng đọc

Nếu bạn muốn cài đặt vfxAlert trên MAC, hãy làm theo hướng dẫn sau https://blog.vfxalert.com/en/t/instructions-for-mac-os

Nếu bạn muốn cài đặt vfxAlert trên WINDOWS, vui lòng làm theo hướng dẫn sau https://blog.vfxalert.com/en/t/instructions-for-windows

If you are a novice trader, we recommend opening the Demo account in the free version of signals to learn technical analysis and statistical principles. Please follow these recommendations.

  • 1. Giao dịch trên tài khoản demo.
  • 2. Trade no more than 2 hours per day. Trade at the same time every day.
  • 3. Giao dịch tín hiệu dài hạn. (Thời gian hết hạn tối thiểu 5 phút).
  • 4. Learn about assets that you are going to trade. Also, learn how the price moves in different trading sessions.
  • 5. See how trends influence signals’ profit.
  • 6. Xem bản đồ nhiệt & công suất ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của tín hiệu.
  • 7. Phân tích thống kê giao dịch của bạn

Kết thúc tháng, bạn sẽ hiểu hoạt động của chương trình và có thể tạo chiến lược giao dịch. Sau đó, bạn có thể mở tài khoản Pro.

Please remember that signals are not a recommendation for action. Signals are the result of market analysis on a particular 11 algorithm. The trader has to understand how signals are formed and make the right decision based on a trading strategy.

If you cannot install the application, please email us at [email protected] or open signals in the browser window.

If you’ve never traded before, please read our tutorials at https://vfxalert.com/en/blog/strategies. Here you will find information about trading and trading strategies. If you want to know how signals work, please read this article https://vfxalert.com/how-it-works. Here you will find all the necessary information about the signal structure. If you have another question, please email us at [email protected].