User menu

Sign up Login

LỊCH KINH TẾ

Economic Calendar by TradingView

Lịch kinh tế hiển thị các sự kiện và tin tức chính trong thế giới tài chính dự kiến trong phiên giao dịch. Đây là dữ liệu cơ bản ảnh hưởng đến giá cả và các thị trường lớn nhỏ.

Mỗi nhà giao dịch bắt đầu một ngày với việc phân tích lịch kinh tế vì thị trường ngoại hối hoặc quyền chọn có thể phải chịu sự biến động tăng lên từ các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản. Chiến lược giao dịch cá nhân phụ thuộc phần lớn vào sự biến động này và cần phải hiểu những yếu tố nào cần được ưu tiên.

Lịch kinh tế là nguyên nhân quan trọng bởi vì các nhà giao dịch cần được cập nhật thông tin về các bài phát biểu của các nguyên thủ quốc gia và các ngân hàng trung ương cũng như về kết quả thống kê kinh tế vĩ mô. Ngay cả những sự kiện nhỏ nhất và không quan trọng trong thế giới tài chính cũng có thể ảnh hưởng đến chuyển động của cổ phiếu, tiền tệ và bất kỳ tài sản nào khác.

Bắt đầu giao dịch