User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Mga Puntos - ang bilang ng mga puntos na ipinasa ng presyo (ang pagkakaiba sa pagitan ng Open price at Close price).

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2022-12-04 07:25:04

CALL

Trending (MA)

60

17 003.60

16 999.70

-390

2022-12-04 07:23:39

PUT

Trending (MA)

60

16 999.40

17 001.50

-210

2022-12-04 07:22:54

PUT

Trending (MA)

60

17 000.10

17 000.80

-70

2022-12-04 07:18:34

CALL

Trending (MA)

60

16 998.50

16 999.00

50

2022-12-04 07:17:49

PUT

Trending (MA)

60

16 996.30

16 998.50

-220

2022-12-04 07:17:04

PUT

Trending (MA)

60

16 994.90

16 996.50

-160

2022-12-04 07:06:04

CALL

Trending (MA)

60

16 991.80

16 989.20

-260

2022-12-04 07:04:24

PUT

Trending (MA)

60

16 991.60

16 990.20

140

2022-12-04 07:03:34

CALL

Trending (MA)

60

16 993.00

16 990.80

-220

2022-12-04 07:02:49

PUT

Trending (MA)

60

16 990.80

16 992.90

-210

2022-12-04 07:02:04

PUT

Trending (MA)

60

16 991.80

16 992.90

-110

2022-12-04 07:00:49

CALL

Trending (MA)

60

16 993.50

16 991.80

-170

2022-12-04 07:00:04

CALL

Trending (MA)

60

16 993.70

16 993.50

-20

2022-12-04 06:53:04

CALL

Trending (MA)

60

17 004.10

16 999.30

-480

2022-12-04 06:48:49

PUT

Trending (MA)

60

17 011.20

17 011.30

-10

2022-12-04 06:48:04

PUT

Trending (MA)

60

17 011.00

17 011.20

-20

2022-12-04 06:44:49

CALL

Trending (MA)

60

17 000.90

17 008.90

800

2022-12-04 06:44:04

CALL

Trending (MA)

60

17 000.60

17 002.40

180

2022-12-04 06:39:34

PUT

Trending (MA)

60

17 002.10

17 001.40

70

2022-12-04 06:38:49

CALL

Trending (MA)

60

17 003.80

17 000.00

-380

2022-12-04 06:38:04

CALL

Trending (MA)

60

17 007.90

17 004.00

-390

2022-12-04 06:33:54

PUT

Trending (MA)

60

17 016.70

17 013.30

340

2022-12-04 06:31:49

CALL

Trending (MA)

60

17 021.10

17 023.80

270

2022-12-04 06:31:04

CALL

Trending (MA)

60

17 021.20

17 022.20

100

2022-12-04 06:28:54

PUT

Trending (MA)

60

17 021.10

17 017.20

390

2022-12-04 06:28:09

PUT

Trending (MA)

60

17 023.90

17 021.10

280

2022-12-04 06:26:49

CALL

Trending (MA)

60

17 023.90

17 023.90

0

2022-12-04 06:26:04

CALL

Trending (MA)

60

17 023.90

17 024.00

10

2022-12-04 06:23:49

PUT

Trending (MA)

60

17 025.00

17 022.20

280

2022-12-04 06:23:04

PUT

Trending (MA)

60

17 028.00

17 024.90

310

2022-12-04 06:18:49

CALL

Trending (MA)

60

17 025.50

17 029.90

440

2022-12-04 06:18:04

CALL

Trending (MA)

60

17 019.50

17 026.80

730

2022-12-04 06:14:49

PUT

Trending (MA)

60

17 021.60

17 017.80

380

2022-12-04 06:14:04

PUT

Trending (MA)

60

17 017.30

17 021.60

-430

2022-12-04 06:10:54

CALL

Trending (MA)

60

17 017.30

17 023.00

570

2022-12-04 06:10:09

CALL

Trending (MA)

60

17 013.90

17 019.90

600

2022-12-04 06:05:59

PUT

Trending (MA)

60

17 020.10

17 016.80

330

2022-12-04 06:05:14

PUT

Trending (MA)

60

17 023.80

17 020.10

370

2022-12-04 06:00:49

CALL

Trending (MA)

60

17 017.70

17 030.60

1290

2022-12-04 06:00:04

CALL

Trending (MA)

60

17 010.20

17 018.30

810

2022-12-04 05:57:04

CALL

Trending (MA)

60

17 012.50

17 008.80

-370

2022-12-04 05:55:49

PUT

Trending (MA)

60

17 011.60

17 012.60

-100

2022-12-04 05:55:04

PUT

Trending (MA)

60

17 012.80

17 011.70

110

2022-12-04 05:52:49

CALL

Trending (MA)

60

17 010.90

17 011.60

70

2022-12-04 05:52:04

CALL

Trending (MA)

60

17 010.00

17 010.80

80

2022-12-04 05:50:59

PUT

Trending (MA)

60

17 008.10

17 009.40

-130

2022-12-04 05:46:49

CALL

Trending (MA)

60

17 008.10

17 008.90

80

2022-12-04 05:46:04

CALL

Trending (MA)

60

17 008.00

17 009.60

160

2022-12-04 05:41:49

PUT

Trending (MA)

60

17 018.00

17 003.40

1460

2022-12-04 05:41:04

PUT

Trending (MA)

60

17 018.10

17 019.00

-90

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan