User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Mga Puntos - ang bilang ng mga puntos na ipinasa ng presyo (ang pagkakaiba sa pagitan ng Open price at Close price).

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2023-12-07 05:38:34

CALL

Trending (MA)

60

44 047.40

44 050.80

340

2023-12-07 05:36:49

PUT

Trending (MA)

60

44 041.10

44 040.10

100

2023-12-07 05:36:04

PUT

Trending (MA)

60

44 041.00

44 041.10

-10

2023-12-07 05:34:19

CALL

Trending (MA)

60

44 049.30

44 050.40

110

2023-12-07 05:33:34

CALL

Trending (MA)

60

44 053.00

44 050.70

-230

2023-12-07 05:31:49

PUT

Trending (MA)

60

44 046.40

44 036.90

950

2023-12-07 05:31:04

PUT

Trending (MA)

60

44 049.90

44 037.60

1230

2023-12-07 05:27:49

CALL

Trending (MA)

60

44 045.50

44 040.10

-540

2023-12-07 05:27:04

CALL

Trending (MA)

60

44 039.90

44 050.00

1010

2023-12-07 05:24:47

PUT

Trending (MA)

60

44 039.60

44 028.90

1070

2023-12-07 05:24:02

PUT

Trending (MA)

60

44 035.40

44 037.70

-230

2023-12-07 05:21:27

PUT

Trending (MA)

60

44 013.60

44 049.00

-3540

2023-12-07 05:18:42

CALL

Trending (MA)

60

44 018.90

44 014.80

-410

2023-12-07 05:11:32

PUT

Trending (MA)

60

44 038.90

44 027.70

1120

2023-12-07 05:03:42

CALL

Trending (MA)

60

43 977.10

43 985.80

870

2023-12-07 05:01:32

PUT

Trending (MA)

60

43 942.50

43 947.90

-540

2023-12-07 05:00:47

CALL

Trending (MA)

60

43 983.30

43 944.90

-3840

2023-12-07 05:00:02

CALL

Trending (MA)

60

43 985.00

43 983.30

-170

2023-12-07 04:58:37

PUT

Trending (MA)

60

43 980.00

43 980.10

-10

2023-12-07 04:56:47

CALL

Trending (MA)

60

43 988.80

43 985.00

-380

2023-12-07 04:56:02

CALL

Trending (MA)

60

43 981.80

43 985.90

410

2023-12-07 04:52:47

PUT

Trending (MA)

60

44 006.90

43 990.40

1650

2023-12-07 04:52:02

PUT

Trending (MA)

60

43 998.30

44 006.80

-850

2023-12-07 04:49:47

CALL

Trending (MA)

60

43 999.00

44 022.90

2390

2023-12-07 04:49:02

CALL

Trending (MA)

60

43 987.10

44 007.10

2000

2023-12-07 04:41:50

PUT

Trending (MA)

60

44 051.90

44 045.70

620

2023-12-07 04:41:05

PUT

Trending (MA)

60

44 051.10

44 049.60

150

2023-12-07 04:35:50

CALL

Trending (MA)

60

44 020.20

44 030.00

980

2023-12-07 04:35:05

CALL

Trending (MA)

60

44 030.70

44 020.00

-1070

2023-12-07 04:30:50

PUT

Trending (MA)

60

44 017.00

44 027.90

-1090

2023-12-07 04:30:05

PUT

Trending (MA)

60

44 040.20

44 030.80

940

2023-12-07 04:21:50

CALL

Trending (MA)

60

43 968.40

43 965.60

-280

2023-12-07 04:19:50

PUT

Trending (MA)

60

43 961.80

43 954.10

770

2023-12-07 04:19:05

PUT

Trending (MA)

60

43 959.50

43 959.50

-0

2023-12-07 04:15:02

CALL

Trending (MA)

60

43 961.30

43 962.30

100

2023-12-07 04:13:32

PUT

Trending (MA)

60

43 946.50

43 952.40

-590

2023-12-07 04:07:02

PUT

Trending (MA)

60

43 914.80

43 935.20

-2040

2023-12-07 04:04:47

CALL

Trending (MA)

60

43 915.20

43 929.60

1440

2023-12-07 04:04:02

CALL

Trending (MA)

60

43 903.10

43 909.90

680

2023-12-07 04:00:47

PUT

Trending (MA)

60

43 941.00

43 920.50

2050

2023-12-07 04:00:02

PUT

Trending (MA)

60

43 941.30

43 928.10

1320

2023-12-07 03:57:17

CALL

Trending (MA)

60

43 939.50

43 941.40

190

2023-12-07 03:56:32

PUT

Trending (MA)

60

43 939.50

43 939.50

-0

2023-12-07 03:55:47

CALL

Trending (MA)

60

43 938.30

43 939.40

110

2023-12-07 03:55:02

CALL

Trending (MA)

60

43 938.30

43 938.30

0

2023-12-07 03:54:02

CALL

Trending (MA)

60

43 941.10

43 938.30

-280

2023-12-07 03:52:37

PUT

Trending (MA)

60

43 924.60

43 929.90

-530

2023-12-07 03:37:44

CALL

Trending (MA)

60

43 963.30

43 963.30

0

2023-12-07 03:36:04

CALL

Trending (MA)

60

43 961.50

43 955.60

-590

2023-12-07 03:34:54

PUT

Trending (MA)

60

43 957.10

43 958.30

-120

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan