User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Mga Puntos - ang bilang ng mga puntos na ipinasa ng presyo (ang pagkakaiba sa pagitan ng Open price at Close price).

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2024-05-25 09:48:47

CALL

Trending (MA)

60

69 088.70

69 070.80

-1790

2024-05-25 09:48:02

CALL

Trending (MA)

60

69 044.10

69 088.60

4450

2024-05-25 09:44:31

PUT

Trending (MA)

60

69 067.90

69 060.50

740

2024-05-25 09:43:46

CALL

Trending (MA)

60

69 091.00

69 067.00

-2400

2024-05-25 09:43:01

CALL

Trending (MA)

60

69 091.20

69 090.10

-110

2024-05-25 09:42:16

CALL

Trending (MA)

60

69 098.60

69 091.30

-730

2024-05-25 09:41:31

PUT

Trending (MA)

60

69 069.00

69 093.10

-2410

2024-05-25 09:40:46

CALL

Trending (MA)

60

69 090.00

69 086.80

-320

2024-05-25 09:40:01

CALL

Trending (MA)

60

69 099.90

69 081.80

-1810

2024-05-25 09:35:46

PUT

Trending (MA)

60

69 131.60

69 116.60

1500

2024-05-25 09:35:01

PUT

Trending (MA)

60

69 155.50

69 116.70

3880

2024-05-25 09:23:46

CALL

Trending (MA)

60

69 013.90

69 032.50

1860

2024-05-25 09:23:01

CALL

Trending (MA)

60

69 015.80

69 011.50

-430

2024-05-25 09:21:46

PUT

Trending (MA)

60

68 972.90

69 015.70

-4280

2024-05-25 09:21:01

PUT

Trending (MA)

60

68 975.20

68 975.20

-0

2024-05-25 09:18:01

PUT

Trending (MA)

60

68 968.50

69 004.80

-3630

2024-05-25 09:15:01

PUT

Trending (MA)

60

68 946.00

68 966.10

-2010

2024-05-25 09:11:46

CALL

Trending (MA)

60

68 947.20

68 945.90

-130

2024-05-25 09:11:01

CALL

Trending (MA)

60

68 931.40

68 952.90

2150

2024-05-25 09:09:46

PUT

Trending (MA)

60

68 923.20

68 931.10

-790

2024-05-25 09:09:01

PUT

Trending (MA)

60

68 926.70

68 909.60

1710

2024-05-25 09:04:56

CALL

Trending (MA)

60

68 882.40

68 915.90

3350

2024-05-25 09:01:01

CALL

Trending (MA)

60

68 900.60

68 875.60

-2500

2024-05-25 08:59:46

PUT

Trending (MA)

60

68 899.60

68 897.20

240

2024-05-25 08:59:01

PUT

Trending (MA)

60

68 896.30

68 899.60

-330

2024-05-25 08:57:31

CALL

Trending (MA)

60

68 910.10

68 901.30

-880

2024-05-25 08:56:46

PUT

Trending (MA)

60

68 899.30

68 910.90

-1160

2024-05-25 08:56:01

PUT

Trending (MA)

60

68 885.20

68 902.90

-1770

2024-05-25 08:53:46

CALL

Trending (MA)

60

68 879.90

68 897.00

1710

2024-05-25 08:53:01

CALL

Trending (MA)

60

68 860.90

68 884.00

2310

2024-05-25 08:46:31

PUT

Trending (MA)

60

68 897.10

68 872.60

2450

2024-05-25 08:45:31

PUT

Trending (MA)

60

68 906.80

68 897.00

980

2024-05-25 08:44:46

CALL

Trending (MA)

60

68 918.80

68 922.80

400

2024-05-25 08:44:01

CALL

Trending (MA)

60

68 925.00

68 909.20

-1580

2024-05-25 08:37:46

PUT

Trending (MA)

60

68 977.60

68 964.40

1320

2024-05-25 08:37:01

PUT

Trending (MA)

60

69 000.00

68 972.90

2710

2024-05-25 08:35:46

CALL

Trending (MA)

60

69 023.80

69 000.00

-2380

2024-05-25 08:35:01

CALL

Trending (MA)

60

69 023.30

69 039.80

1650

2024-05-25 08:33:46

PUT

Trending (MA)

60

68 999.30

68 999.40

-10

2024-05-25 08:33:01

PUT

Trending (MA)

60

69 022.70

68 996.50

2620

2024-05-25 08:30:31

CALL

Trending (MA)

60

68 985.20

69 046.80

6160

2024-05-25 08:29:46

PUT

Trending (MA)

60

68 950.00

68 991.10

-4110

2024-05-25 08:29:01

PUT

Trending (MA)

60

68 951.90

68 950.00

190

2024-05-25 08:25:31

CALL

Trending (MA)

60

68 929.30

68 950.90

2160

2024-05-25 08:21:46

PUT

Trending (MA)

60

68 970.00

68 937.70

3230

2024-05-25 08:21:01

PUT

Trending (MA)

60

68 954.60

68 972.70

-1810

2024-05-25 08:14:46

CALL

Trending (MA)

60

68 845.00

68 844.10

-90

2024-05-25 08:14:01

CALL

Trending (MA)

60

68 826.80

68 850.00

2320

2024-05-25 08:12:21

PUT

Trending (MA)

60

68 815.30

68 826.80

-1150

2024-05-25 08:09:46

CALL

Trending (MA)

60

68 814.90

68 822.00

710

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan