User menu

Sign up Login

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Tài sản

Tài sản
m1
m5
m15
EURUSD
6
7
5
USDJPY
2
3
4
GBPJPY
3
5
5
GBPUSD
6
5
3
AUDUSD
7
5
4
EURGBP
4
6
6
USDCHF
3
1
3
USDCAD
4
5
5
EURJPY
2
6
6

Trong lịch sử của tín hiệu hiển thị 20 tín hiệu hoàn thành cuối cùng. Đối với tín hiệu M1, không có dữ liệu cho các thuật toán Parabol và Đường trung bình động. Ngày - ngày khi tín hiệu xuất hiện.

Các nhà giao dịch có một câu hay "xu hướng là bạn của bạn". Khả năng nhận ra xu hướng tăng hoặc giảm kịp thời là điều quan trọng để bán hoặc mua một tài sản để có lợi nhuận tối đa. Biểu đồ xu hướng thị trường hiển thị các thay đổi về giá theo cặp tiền tệ, bao gồm các thay đổi về tỷ lệ phần trăm và xếp hạng tài sản trong thời gian thực. Sử dụng công cụ này để xem hướng của xu hướng, chọn hướng giao dịch và tính toán mức cắt lỗ để giao dịch có lợi nhất.

Bắt đầu giao dịch