User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2021-05-06 11:51:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 967

57 939

29

2021-05-06 11:28:06

GỌI

Trending (MA)

5

57 833

57 906

73

2021-05-06 11:23:05

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 756

57 839

-83

2021-05-06 11:18:02

GỌI

Trending (MA)

5

57 903

57 742

-160

2021-05-06 10:33:06

ĐẶT

Trending (MA)

5

58 122

58 196

-74

2021-05-06 10:08:21

GỌI

Trending (MA)

5

57 427

57 876

448

2021-05-06 10:03:20

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 213

57 411

-199

2021-05-06 09:42:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 096

57 235

-139

2021-05-06 09:26:39

GỌI

Trending (MA)

5

57 004

57 088

84

2021-05-06 09:17:00

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 867

56 840

27

2021-05-06 09:06:05

GỌI

Trending (MA)

5

56 956

56 989

33

2021-05-06 08:38:37

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 116

57 039

76

2021-05-06 08:23:30

GỌI

Trending (MA)

5

57 069

57 100

31

2021-05-06 08:16:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 912

56 896

16

2021-05-06 07:53:01

GỌI

Trending (MA)

5

56 846

56 775

-71

2021-05-06 07:47:05

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 706

56 836

-130

2021-05-06 07:36:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 728

56 847

-119

2021-05-06 07:15:10

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 606

56 782

-176

2021-05-06 07:07:03

GỌI

Trending (MA)

5

56 709

56 676

-33

2021-05-06 06:54:02

GỌI

Trending (MA)

5

56 859

56 607

-253

2021-05-06 06:45:01

GỌI

Trending (MA)

5

56 874

56 711

-164

2021-05-06 06:26:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 901

56 912

-11

2021-05-06 06:18:01

GỌI

Trending (MA)

5

57 026

56 936

-90

2021-05-06 05:58:06

GỌI

Trending (MA)

5

57 191

57 016

-175

2021-05-06 05:53:05

GỌI

Trending (MA)

5

57 109

57 163

54

2021-05-06 05:45:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 067

57 225

-158

2021-05-06 05:11:24

GỌI

Trending (MA)

5

56 869

56 961

92

2021-05-06 04:38:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 241

57 324

-83

2021-05-06 04:05:04

GỌI

Trending (MA)

5

56 897

57 036

139

2021-05-06 04:00:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 796

56 880

-84

2021-05-06 03:49:03

GỌI

Trending (MA)

5

56 861

56 868

7

2021-05-06 03:34:04

GỌI

Trending (MA)

5

56 858

56 856

-1

2021-05-06 03:24:01

GỌI

Trending (MA)

5

56 846

56 757

-88

2021-05-06 03:02:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 885

56 822

63

2021-05-06 02:54:00

GỌI

Trending (MA)

5

57 061

57 020

-41

2021-05-06 02:39:49

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 026

56 997

29

2021-05-06 02:26:03

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 991

57 076

-85

2021-05-06 02:08:02

GỌI

Trending (MA)

5

56 957

56 958

1

2021-05-06 01:47:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 062

56 926

136

2021-05-06 01:23:19

GỌI

Trending (MA)

5

56 854

56 914

60

2021-05-06 01:18:17

GỌI

Trending (MA)

5

56 791

56 864

73

2021-05-06 01:03:50

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 808

56 795

13

2021-05-06 00:53:02

GỌI

Trending (MA)

5

56 899

57 000

101

2021-05-06 00:43:01

ĐẶT

Trending (MA)

5

56 757

56 732

25

2021-05-06 00:36:02

GỌI

Trending (MA)

5

57 138

56 957

-180

2021-05-06 00:22:04

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 341

56 721

620

2021-05-06 00:15:02

GỌI

Trending (MA)

5

57 525

57 316

-209

2021-05-06 00:08:02

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 183

57 322

-139

2021-05-05 23:55:02

GỌI

Trending (MA)

5

57 321

57 436

115

2021-05-05 23:45:03

ĐẶT

Trending (MA)

5

57 280

57 210

70

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - số pips theo giá. (sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch