User menu

Sign up Login

LỊCH SỬ TÍN HIỆU

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Điểm - số điểm mà giá đã vượt qua (chênh lệch giữa giá Mở và giá đóng).

Ngày Tín hiệu Thuật toán Hết hạn Giá mở Giá đóng cửa Điểm Sức mạnh Kết quả

2023-01-28 15:52:06

GỌI

Trending (MA)

60

23 019.40

23 014.60

-480

2023-01-28 15:48:56

GỌI

Trending (MA)

60

23 022.90

23 018.10

-480

2023-01-28 15:48:11

GỌI

Trending (MA)

60

23 024.00

23 020.90

-310

2023-01-28 15:46:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 020.60

23 017.10

350

2023-01-28 15:46:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 020.20

23 021.80

-160

2023-01-28 15:43:26

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 017.10

23 031.20

-1410

2023-01-28 15:39:36

GỌI

Trending (MA)

60

23 022.60

23 018.80

-380

2023-01-28 15:38:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 003.10

23 015.20

-1210

2023-01-28 15:38:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 007.60

23 001.10

650

2023-01-28 15:36:31

GỌI

Trending (MA)

60

23 013.30

23 007.50

-580

2023-01-28 15:35:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 004.10

23 012.00

-790

2023-01-28 15:35:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 997.90

23 010.00

-1210

2023-01-28 15:31:21

GỌI

Trending (MA)

60

22 994.80

22 990.10

-470

2023-01-28 15:21:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 022.20

23 022.20

0

2023-01-28 15:21:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 024.90

23 024.90

0

2023-01-28 15:18:46

GỌI

Trending (MA)

60

23 032.50

23 031.30

-120

2023-01-28 15:18:01

GỌI

Trending (MA)

60

23 023.60

23 025.40

180

2023-01-28 15:15:56

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 021.90

23 019.80

210

2023-01-28 15:15:11

ĐẶT

Trending (MA)

60

23 022.20

23 022.60

-40

2023-01-28 15:04:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 950.00

22 950.60

-60

2023-01-28 15:04:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 950.00

22 953.20

-320

2023-01-28 15:01:46

GỌI

Trending (MA)

60

22 945.60

22 964.50

1890

2023-01-28 15:01:01

GỌI

Trending (MA)

60

22 944.60

22 972.00

2740

2023-01-28 14:59:31

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 942.80

22 928.40

1440

2023-01-28 14:58:46

GỌI

Trending (MA)

60

22 945.40

22 941.40

-400

2023-01-28 14:58:01

GỌI

Trending (MA)

60

22 945.40

22 945.30

-10

2023-01-28 14:55:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 942.20

22 942.90

-70

2023-01-28 14:55:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 948.60

22 942.70

590

2023-01-28 14:52:56

GỌI

Trending (MA)

60

22 948.10

22 949.50

140

2023-01-28 14:52:11

GỌI

Trending (MA)

60

22 948.60

22 945.90

-270

2023-01-28 14:49:01

GỌI

Trending (MA)

60

22 949.80

22 946.10

-370

2023-01-28 14:46:31

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 950.40

22 946.30

410

2023-01-28 14:45:46

GỌI

Trending (MA)

60

22 964.50

22 952.50

-1200

2023-01-28 14:45:01

GỌI

Trending (MA)

60

22 963.30

22 961.20

-210

2023-01-28 14:41:51

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 961.60

22 963.10

-150

2023-01-28 14:41:06

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 964.00

22 961.60

240

2023-01-28 14:39:26

GỌI

Trending (MA)

60

22 971.40

22 969.50

-190

2023-01-28 14:36:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 961.90

22 963.90

-200

2023-01-28 14:36:01

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 965.80

22 961.90

390

2023-01-28 14:34:46

GỌI

Trending (MA)

60

22 973.40

22 965.80

-760

2023-01-28 14:34:01

GỌI

Trending (MA)

60

22 968.70

22 974.10

540

2023-01-28 14:30:16

GỌI

Trending (MA)

60

22 972.00

22 969.30

-270

2023-01-28 14:28:46

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 969.70

22 971.40

-170

2023-01-28 14:28:00

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 972.10

22 970.00

210

2023-01-28 14:20:45

GỌI

Trending (MA)

60

22 957.60

22 960.00

240

2023-01-28 14:20:00

GỌI

Trending (MA)

60

22 955.70

22 955.20

-50

2023-01-28 14:18:45

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 948.40

22 948.70

-30

2023-01-28 14:18:00

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 952.50

22 949.50

300

2023-01-28 14:15:00

ĐẶT

Trending (MA)

60

22 950.00

22 957.80

-780

2023-01-28 14:13:50

GỌI

Trending (MA)

60

22 955.60

22 950.90

-470

chất lượng

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Tín hiệu – GỌI или ĐẶT

Thuật toán - thuật toán tạo tín hiệu

Hết hạn. - thời gian hết hạn của tín hiệu

Giá mở - tỷ giá tiền tệ khi tín hiệu được hình thành.

Giá đóng cửa - tỷ giá tiền tệ khi quyền chọn đã hết hạn.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

TẠI SAO VIỆC BIẾT LỊCH SỬ TÍN HIỆU LÀ QUAN TRỌNG?

Lịch sử tín hiệu là công cụ cho phép nhà giao dịch theo dõi hành vi của tín hiệu trong quá khứ. Số liệu thống kê được thu thập dựa trên 20 tín hiệu trước đó. Để theo dõi chuyển động của tín hiệu, hãy đặt các bộ lọc sau: thuật toán, ngày hết hạn, nội dung.

Điều quan trọng là phải biết lịch sử tín hiệu thay vì dựa vào các nhận xét liên quan đến các tùy chọn nhị phân. Khi thị trường biến động cao, hoàn toàn bất kỳ chiến lược hoặc dự báo dựa trên phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là tiêu cực.

Sau khi phân tích lịch sử tín hiệu và lịch kinh tế, nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ về tình hình thị trường, điều này sẽ giúp anh ta tránh bị thua lỗ.

Bắt đầu giao dịch