User menu

Sign up Login

ประวัติสัญญาณ

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips – จำนวน pips ที่ผ่านราคา (ความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

วันที่ สัญญาณ อัลกอริธึม หมดอายุ ราคาเปิด ราคาปิด Pips พลัง ผลลัพธ์

2021-05-06 11:51:01

PUT

Trending (MA)

5

57 967

57 939

29

2021-05-06 11:28:06

CALL

Trending (MA)

5

57 833

57 906

73

2021-05-06 11:23:05

PUT

Trending (MA)

5

57 756

57 839

-83

2021-05-06 11:18:02

CALL

Trending (MA)

5

57 903

57 742

-160

2021-05-06 10:33:06

PUT

Trending (MA)

5

58 122

58 196

-74

2021-05-06 10:08:21

CALL

Trending (MA)

5

57 427

57 876

448

2021-05-06 10:03:20

PUT

Trending (MA)

5

57 213

57 411

-199

2021-05-06 09:42:01

PUT

Trending (MA)

5

57 096

57 235

-139

2021-05-06 09:26:39

CALL

Trending (MA)

5

57 004

57 088

84

2021-05-06 09:17:00

PUT

Trending (MA)

5

56 867

56 840

27

2021-05-06 09:06:05

CALL

Trending (MA)

5

56 956

56 989

33

2021-05-06 08:38:37

PUT

Trending (MA)

5

57 116

57 039

76

2021-05-06 08:23:30

CALL

Trending (MA)

5

57 069

57 100

31

2021-05-06 08:16:01

PUT

Trending (MA)

5

56 912

56 896

16

2021-05-06 07:53:01

CALL

Trending (MA)

5

56 846

56 775

-71

2021-05-06 07:47:05

PUT

Trending (MA)

5

56 706

56 836

-130

2021-05-06 07:36:01

PUT

Trending (MA)

5

56 728

56 847

-119

2021-05-06 07:15:10

PUT

Trending (MA)

5

56 606

56 782

-176

2021-05-06 07:07:03

CALL

Trending (MA)

5

56 709

56 676

-33

2021-05-06 06:54:02

CALL

Trending (MA)

5

56 859

56 607

-253

2021-05-06 06:45:01

CALL

Trending (MA)

5

56 874

56 711

-164

2021-05-06 06:26:01

PUT

Trending (MA)

5

56 901

56 912

-11

2021-05-06 06:18:01

CALL

Trending (MA)

5

57 026

56 936

-90

2021-05-06 05:58:06

CALL

Trending (MA)

5

57 191

57 016

-175

2021-05-06 05:53:05

CALL

Trending (MA)

5

57 109

57 163

54

2021-05-06 05:45:01

PUT

Trending (MA)

5

57 067

57 225

-158

2021-05-06 05:11:24

CALL

Trending (MA)

5

56 869

56 961

92

2021-05-06 04:38:01

PUT

Trending (MA)

5

57 241

57 324

-83

2021-05-06 04:05:04

CALL

Trending (MA)

5

56 897

57 036

139

2021-05-06 04:00:01

PUT

Trending (MA)

5

56 796

56 880

-84

2021-05-06 03:49:03

CALL

Trending (MA)

5

56 861

56 868

7

2021-05-06 03:34:04

CALL

Trending (MA)

5

56 858

56 856

-1

2021-05-06 03:24:01

CALL

Trending (MA)

5

56 846

56 757

-88

2021-05-06 03:02:01

PUT

Trending (MA)

5

56 885

56 822

63

2021-05-06 02:54:00

CALL

Trending (MA)

5

57 061

57 020

-41

2021-05-06 02:39:49

PUT

Trending (MA)

5

57 026

56 997

29

2021-05-06 02:26:03

PUT

Trending (MA)

5

56 991

57 076

-85

2021-05-06 02:08:02

CALL

Trending (MA)

5

56 957

56 958

1

2021-05-06 01:47:01

PUT

Trending (MA)

5

57 062

56 926

136

2021-05-06 01:23:19

CALL

Trending (MA)

5

56 854

56 914

60

2021-05-06 01:18:17

CALL

Trending (MA)

5

56 791

56 864

73

2021-05-06 01:03:50

PUT

Trending (MA)

5

56 808

56 795

13

2021-05-06 00:53:02

CALL

Trending (MA)

5

56 899

57 000

101

2021-05-06 00:43:01

PUT

Trending (MA)

5

56 757

56 732

25

2021-05-06 00:36:02

CALL

Trending (MA)

5

57 138

56 957

-180

2021-05-06 00:22:04

PUT

Trending (MA)

5

57 341

56 721

620

2021-05-06 00:15:02

CALL

Trending (MA)

5

57 525

57 316

-209

2021-05-06 00:08:02

PUT

Trending (MA)

5

57 183

57 322

-139

2021-05-05 23:55:02

CALL

Trending (MA)

5

57 321

57 436

115

2021-05-05 23:45:03

PUT

Trending (MA)

5

57 280

57 210

70

คุณสมบัติ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

สัญญาณ – เรียก или ไว้

อัลกอริธึม – อัลกอริธึมสร้างสัญญาณ

Exp. - signal’s expiration time

ราคาเปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อสัญญาณเกิดขึ้น

ราคาปิด – อัตราสกุลเงินเมื่อตัวเลือกหมดอายุ

Pips – จำนวน pips ที่ผ่านราคา (ความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด)

ทำไมถึงควรรู้ประวัติสัญญาณ

ประวัติสัญญาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจจับรูปแบบสัญญาณในอดีต สถิติจะรวบรวมไว้ตาม 20 สัญญาณก่อนหน้า เพื่อที่จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของสัญญาณนั้น ให้ตั้งการกรองต่อไปนี้: อัลกอริธึม วันหมดอายุ สินทรัพย์

คุณควรทราบประวัติสัญญาณแทนที่จะพึ่งคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเลือกไบนารี่ เมื่อค่าผันผวนตลาดสูงนั้น กลยุทธและการคาดเดาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นลบได้เสมอ

หลักจากวิเคราะห์ประวัติสัญญาณและปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว ผู้ซื้อขายจะเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียได้

เริ่มซื้อขาย