User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2022-07-05 02:54:59

CALL

Trending (MA)

300

20 187.00

20 169.30

-1770

2022-07-05 02:51:29

PUT

Trending (MA)

300

20 181.10

20 170.40

1070

2022-07-05 02:46:29

CALL

Trending (MA)

300

20 203.80

20 181.10

-2270

2022-07-05 02:32:05

CALL

Trending (MA)

300

20 226.40

20 195.00

-3140

2022-07-05 02:03:17

PUT

Trending (MA)

300

20 272.20

20 245.50

2670

2022-07-05 01:59:05

PUT

Trending (MA)

300

20 282.60

20 273.40

920

2022-07-05 01:47:04

CALL

Trending (MA)

300

20 284.00

20 282.10

-190

2022-07-05 00:51:02

PUT

Trending (MA)

300

20 373.40

20 406.30

-3290

2022-07-05 00:22:01

PUT

Trending (MA)

300

20 248.40

20 321.20

-7280

2022-07-05 00:11:01

CALL

Trending (MA)

300

20 240.60

20 357.30

11670

2022-07-04 23:53:46

PUT

Trending (MA)

300

20 237.40

20 208.70

2870

2022-07-04 23:50:16

CALL

Trending (MA)

300

20 256.00

20 238.10

-1790

2022-07-04 23:45:57

PUT

Trending (MA)

300

20 230.10

20 271.90

-4180

2022-07-04 23:39:56

CALL

Trending (MA)

300

20 314.70

20 223.20

-9150

2022-07-04 23:33:02

PUT

Trending (MA)

300

20 215.00

20 219.90

-490

2022-07-04 23:12:01

PUT

Trending (MA)

300

20 134.00

20 157.90

-2390

2022-07-04 23:04:01

PUT

Trending (MA)

300

20 130.00

20 164.10

-3410

2022-07-04 22:44:25

PUT

Trending (MA)

300

19 996.20

20 048.90

-5270

2022-07-04 22:20:01

CALL

Trending (MA)

300

19 902.50

19 924.40

2190

2022-07-04 21:35:01

CALL

Trending (MA)

300

19 839.20

19 891.60

5240

2022-07-04 21:28:01

PUT

Trending (MA)

300

19 789.10

19 778.80

1030

2022-07-04 21:10:01

CALL

Trending (MA)

300

19 780.10

19 789.90

980

2022-07-04 20:59:01

PUT

Trending (MA)

300

19 758.80

19 746.40

1240

2022-07-04 20:48:07

CALL

Trending (MA)

300

19 796.00

19 802.10

610

2022-07-04 20:43:44

CALL

Trending (MA)

300

19 759.70

19 789.60

2990

2022-07-04 20:21:04

PUT

Trending (MA)

300

19 808.50

19 771.90

3660

2022-07-04 20:11:22

CALL

Trending (MA)

300

19 845.70

19 825.30

-2040

2022-07-04 20:05:04

PUT

Trending (MA)

300

19 792.10

19 820.10

-2800

2022-07-04 19:39:16

CALL

Trending (MA)

300

19 783.20

19 772.10

-1110

2022-07-04 19:07:04

PUT

Trending (MA)

300

19 913.70

19 852.00

6170

2022-07-04 18:48:05

CALL

Trending (MA)

300

19 873.10

19 923.80

5070

2022-07-04 18:40:35

CALL

Trending (MA)

300

19 871.00

19 853.10

-1790

2022-07-04 18:26:04

PUT

Trending (MA)

300

19 853.20

19 854.70

-150

2022-07-04 18:17:40

CALL

Trending (MA)

300

19 906.90

19 903.30

-360

2022-07-04 18:14:04

CALL

Trending (MA)

300

19 879.00

19 898.80

1980

2022-07-04 17:39:01

PUT

Trending (MA)

300

19 919.30

19 978.30

-5900

2022-07-04 17:06:06

CALL

Trending (MA)

300

19 748.40

19 785.60

3720

2022-07-04 17:02:06

PUT

Trending (MA)

300

19 729.40

19 786.10

-5670

2022-07-04 16:44:06

CALL

Trending (MA)

300

19 700.10

19 707.60

750

2022-07-04 16:39:06

CALL

Trending (MA)

300

19 700.00

19 700.10

10

2022-07-04 16:19:06

PUT

Trending (MA)

300

19 756.50

19 696.80

5970

2022-07-04 16:10:06

CALL

Trending (MA)

300

19 804.50

19 806.10

160

2022-07-04 15:58:17

PUT

Trending (MA)

300

19 802.40

19 764.80

3760

2022-07-04 15:41:47

CALL

Trending (MA)

300

19 776.00

19 821.40

4540

2022-07-04 15:25:35

PUT

Trending (MA)

300

19 784.80

19 778.60

620

2022-07-04 15:22:05

CALL

Trending (MA)

300

19 910.50

19 799.50

-11100

2022-07-04 15:18:29

PUT

Trending (MA)

300

19 850.00

19 850.50

-50

2022-07-04 14:54:01

CALL

Trending (MA)

300

19 575.30

19 603.80

2850

2022-07-04 14:41:37

PUT

Trending (MA)

300

19 557.00

19 539.90

1710

2022-07-04 14:34:19

PUT

Trending (MA)

300

19 565.00

19 584.50

-1950

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan