User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2021-04-21 03:42:04

PUT

Trending (MA)

5

55 631

55 653

-22

2021-04-21 03:37:04

CALL

Trending (MA)

5

55 785

55 657

-127

2021-04-21 03:13:03

CALL

Trending (MA)

5

56 138

55 946

-192

2021-04-21 03:00:05

PUT

Trending (MA)

5

56 080

56 016

64

2021-04-21 02:49:04

CALL

Trending (MA)

5

56 161

56 158

-4

2021-04-21 02:44:02

PUT

Trending (MA)

5

56 083

56 147

-64

2021-04-21 02:27:12

CALL

Trending (MA)

5

56 021

56 003

-18

2021-04-21 02:22:03

CALL

Trending (MA)

5

55 951

55 999

48

2021-04-21 02:07:03

PUT

Trending (MA)

5

55 946

55 969

-23

2021-04-21 01:48:04

CALL

Trending (MA)

5

55 836

55 876

40

2021-04-21 01:43:02

PUT

Trending (MA)

5

55 807

55 846

-39

2021-04-21 01:18:04

PUT

Trending (MA)

5

55 543

55 723

-181

2021-04-21 01:11:03

CALL

Trending (MA)

5

55 670

55 511

-159

2021-04-21 00:29:02

PUT

Trending (MA)

5

56 613

56 422

191

2021-04-21 00:09:02

PUT

Trending (MA)

5

56 335

56 683

-349

2021-04-20 23:57:06

CALL

Trending (MA)

5

56 403

56 473

70

2021-04-20 23:44:08

CALL

Trending (MA)

5

56 439

56 346

-93

2021-04-20 23:36:03

PUT

Trending (MA)

5

56 408

56 431

-23

2021-04-20 23:20:01

CALL

Trending (MA)

5

56 468

56 459

-9

2021-04-20 23:10:01

PUT

Trending (MA)

5

56 339

56 227

112

2021-04-20 22:58:02

CALL

Trending (MA)

5

56 393

56 475

82

2021-04-20 22:44:49

PUT

Trending (MA)

5

56 466

56 229

237

2021-04-20 22:38:08

CALL

Trending (MA)

5

56 557

56 527

-29

2021-04-20 22:09:06

PUT

Trending (MA)

5

56 800

56 816

-16

2021-04-20 21:35:40

CALL

Trending (MA)

5

56 561

56 609

48

2021-04-20 21:19:05

PUT

Trending (MA)

5

56 657

56 461

195

2021-04-20 21:12:01

CALL

Trending (MA)

5

56 777

56 806

29

2021-04-20 20:57:04

PUT

Trending (MA)

5

56 716

56 765

-49

2021-04-20 20:50:02

CALL

Trending (MA)

5

56 910

56 894

-16

2021-04-20 20:41:02

PUT

Trending (MA)

5

56 766

56 815

-49

2021-04-20 20:16:07

CALL

Trending (MA)

5

56 552

56 859

307

2021-04-20 20:05:17

PUT

Trending (MA)

5

56 441

56 435

6

2021-04-20 20:00:11

CALL

Trending (MA)

5

56 599

56 420

-179

2021-04-20 19:52:03

PUT

Trending (MA)

5

56 477

56 492

-14

2021-04-20 19:24:08

CALL

Trending (MA)

5

56 310

56 463

153

2021-04-20 19:14:03

PUT

Trending (MA)

5

56 285

56 176

109

2021-04-20 18:46:04

CALL

Trending (MA)

5

56 085

56 176

91

2021-04-20 18:35:32

PUT

Trending (MA)

5

55 886

56 048

-162

2021-04-20 18:08:07

CALL

Trending (MA)

5

55 910

55 870

-40

2021-04-20 18:02:03

PUT

Trending (MA)

5

55 741

55 893

-153

2021-04-20 17:38:01

CALL

Trending (MA)

5

55 630

55 706

76

2021-04-20 17:17:04

PUT

Trending (MA)

5

55 706

55 670

36

2021-04-20 16:52:01

CALL

Trending (MA)

5

55 386

55 742

356

2021-04-20 16:31:01

PUT

Trending (MA)

5

55 410

55 254

156

2021-04-20 16:14:01

CALL

Trending (MA)

5

55 502

55 426

-76

2021-04-20 16:05:01

PUT

Trending (MA)

5

55 303

55 163

139

2021-04-20 15:42:01

CALL

Trending (MA)

5

55 006

55 216

210

2021-04-20 15:34:01

CALL

Trending (MA)

5

55 061

55 010

-52

2021-04-20 15:09:09

PUT

Trending (MA)

5

55 297

55 323

-26

2021-04-20 15:04:02

CALL

Trending (MA)

5

55 498

55 396

-102

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan