User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2021-07-31 04:39:17

CALL

Trending (MA)

5

41 756

41 644

-111

2021-07-31 03:53:04

PUT

Trending (MA)

5

41 814

41 824

-10

2021-07-31 03:33:33

CALL

Trending (MA)

5

41 847

41 830

-17

2021-07-31 03:14:58

PUT

Trending (MA)

5

41 928

41 821

106

2021-07-31 03:02:10

PUT

Trending (MA)

5

41 968

42 033

-65

2021-07-31 02:53:43

CALL

Trending (MA)

5

41 981

41 960

-21

2021-07-31 02:31:29

PUT

Trending (MA)

5

42 064

41 981

83

2021-07-31 02:13:45

CALL

Trending (MA)

5

41 926

42 075

150

2021-07-31 01:58:56

PUT

Trending (MA)

5

41 937

41 886

52

2021-07-31 01:35:47

CALL

Trending (MA)

5

41 816

41 879

63

2021-07-31 01:19:18

CALL

Trending (MA)

5

41 904

41 814

-89

2021-07-31 01:08:16

PUT

Trending (MA)

5

41 920

41 836

84

2021-07-31 00:48:09

CALL

Trending (MA)

5

41 847

41 931

84

2021-07-31 00:24:08

PUT

Trending (MA)

5

41 792

41 893

-101

2021-07-31 00:15:15

CALL

Trending (MA)

5

42 068

41 974

-94

2021-07-31 00:05:02

PUT

Trending (MA)

5

41 874

41 743

131

2021-07-30 23:31:09

CALL

Trending (MA)

5

41 463

41 633

170

2021-07-30 23:19:07

PUT

Trending (MA)

5

41 391

41 438

-47

2021-07-30 22:49:34

CALL

Trending (MA)

5

41 299

41 300

1

2021-07-30 22:43:27

PUT

Trending (MA)

5

41 180

41 229

-49

2021-07-30 22:29:08

CALL

Trending (MA)

5

41 203

41 243

40

2021-07-30 22:13:22

PUT

Trending (MA)

5

41 181

41 032

149

2021-07-30 22:04:01

CALL

Trending (MA)

5

41 241

41 235

-7

2021-07-30 21:52:01

PUT

Trending (MA)

5

41 149

41 052

96

2021-07-30 21:31:05

CALL

Trending (MA)

5

40 974

41 186

212

2021-07-30 21:25:04

PUT

Trending (MA)

5

40 890

40 881

9

2021-07-30 21:10:04

CALL

Trending (MA)

5

40 804

41 000

196

2021-07-30 21:02:39

PUT

Trending (MA)

5

40 692

40 740

-48

2021-07-30 20:36:22

PUT

Trending (MA)

5

40 223

40 238

-15

2021-07-30 19:52:07

CALL

Trending (MA)

5

39 316

39 501

185

2021-07-30 19:35:42

PUT

Trending (MA)

5

39 287

39 303

-17

2021-07-30 19:01:00

CALL

Trending (MA)

5

39 094

39 087

-6

2021-07-30 18:39:05

CALL

Trending (MA)

5

39 136

39 091

-46

2021-07-30 18:16:46

CALL

Trending (MA)

5

39 034

39 161

127

2021-07-30 17:56:06

PUT

Trending (MA)

5

39 002

39 008

-6

2021-07-30 17:31:17

CALL

Trending (MA)

5

39 020

38 992

-28

2021-07-30 17:06:33

CALL

Trending (MA)

5

38 971

39 007

36

2021-07-30 16:32:03

PUT

Trending (MA)

5

39 039

39 005

33

2021-07-30 16:21:31

CALL

Trending (MA)

5

38 987

39 119

132

2021-07-30 16:03:50

PUT

Trending (MA)

5

39 002

38 960

42

2021-07-30 15:57:29

CALL

Trending (MA)

5

39 063

38 994

-69

2021-07-30 15:51:11

PUT

Trending (MA)

5

39 017

39 044

-27

2021-07-30 15:41:54

CALL

Trending (MA)

5

39 058

39 044

-14

2021-07-30 15:36:53

PUT

Trending (MA)

5

38 979

39 037

-58

2021-07-30 15:16:03

CALL

Trending (MA)

5

38 976

38 982

6

2021-07-30 14:56:08

PUT

Trending (MA)

5

38 972

39 014

-41

2021-07-30 14:44:17

CALL

Trending (MA)

5

39 001

39 012

11

2021-07-30 14:20:19

PUT

Trending (MA)

5

38 998

39 009

-11

2021-07-30 14:04:48

CALL

Trending (MA)

5

38 935

39 078

143

2021-07-30 13:33:06

PUT

Trending (MA)

5

38 756

38 862

-106

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan