User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2022-01-26 19:18:34

CALL

Reversal (RSI)

60

111.80

111.90

10

2022-01-26 19:14:19

CALL

Reversal (RSI)

60

113.60

112.80

-80

2022-01-26 19:09:49

PUT

Reversal (RSI)

60

116.40

115.80

60

2022-01-26 19:07:19

PUT

Reversal (RSI)

60

115.70

115.90

-20

2022-01-26 18:43:19

PUT

Reversal (RSI)

60

110.40

110.40

0

2022-01-26 18:14:34

PUT

Reversal (RSI)

60

110.50

110.80

-30

2022-01-26 18:06:49

CALL

Reversal (RSI)

60

110.00

110.10

10

2022-01-26 18:04:19

CALL

Reversal (RSI)

60

110.30

110.00

-30

2022-01-26 17:11:49

PUT

Reversal (RSI)

60

112.10

112.10

0

2022-01-26 16:55:49

PUT

Reversal (RSI)

60

111.80

111.80

0

2022-01-26 16:55:02

PUT

Reversal (RSI)

60

111.80

111.80

0

2022-01-26 16:42:35

PUT

Reversal (RSI)

60

111.70

111.70

0

2022-01-26 15:58:01

PUT

Reversal (RSI)

60

111.60

111.60

0

2022-01-26 15:29:46

CALL

Reversal (RSI)

60

111.20

111.40

20

2022-01-26 15:14:05

CALL

Reversal (RSI)

60

111.90

111.80

-10

2022-01-26 14:39:34

CALL

Reversal (RSI)

60

112.20

112.00

-20

2022-01-26 13:32:03

PUT

Reversal (RSI)

60

110.90

111.00

-10

2022-01-26 13:09:49

PUT

Reversal (RSI)

60

110.60

110.30

30

2022-01-26 13:07:20

CALL

Reversal (RSI)

60

110.00

110.50

50

2022-01-26 12:54:32

PUT

Reversal (RSI)

60

110.20

110.20

0

2022-01-26 12:40:48

PUT

Reversal (RSI)

60

110.00

110.20

-20

2022-01-26 12:21:02

CALL

Reversal (RSI)

60

110.10

110.10

0

2022-01-26 12:05:03

CALL

Reversal (RSI)

60

110.40

110.60

20

2022-01-26 11:34:20

PUT

Reversal (RSI)

60

110.40

110.30

10

2022-01-26 11:33:05

PUT

Reversal (RSI)

60

110.10

110.40

-30

2022-01-26 11:32:20

PUT

Reversal (RSI)

60

110.00

110.10

-10

2022-01-26 11:31:35

PUT

Reversal (RSI)

60

109.90

110.00

-10

2022-01-26 11:19:49

CALL

Reversal (RSI)

60

109.40

109.50

10

2022-01-26 11:14:09

PUT

Reversal (RSI)

60

110.40

109.50

90

2022-01-26 10:59:04

PUT

Reversal (RSI)

60

110.10

109.90

20

2022-01-26 10:54:08

PUT

Reversal (RSI)

60

109.80

109.90

-10

2022-01-26 10:44:03

PUT

Reversal (RSI)

60

109.50

109.60

-10

2022-01-26 09:54:47

CALL

Reversal (RSI)

60

109.10

108.90

-20

2022-01-26 09:37:47

PUT

Reversal (RSI)

60

109.90

110.00

-10

2022-01-26 09:23:02

PUT

Reversal (RSI)

60

110.20

110.10

10

2022-01-26 09:03:47

PUT

Reversal (RSI)

60

109.30

109.20

10

2022-01-26 09:01:47

PUT

Reversal (RSI)

60

109.10

109.10

0

2022-01-26 07:32:32

PUT

Reversal (RSI)

60

108.30

108.40

-10

2022-01-26 06:48:47

CALL

Reversal (RSI)

60

108.40

108.40

0

2022-01-26 06:41:17

CALL

Reversal (RSI)

60

108.70

108.80

10

2022-01-26 06:39:02

CALL

Reversal (RSI)

60

108.90

108.90

0

2022-01-26 06:31:05

CALL

Reversal (RSI)

60

109.00

109.00

0

2022-01-26 05:48:20

PUT

Reversal (RSI)

60

110.10

110.10

0

2022-01-26 05:42:04

PUT

Reversal (RSI)

60

110.10

110.20

-10

2022-01-26 05:08:02

CALL

Reversal (RSI)

60

109.70

109.70

0

2022-01-26 05:07:19

CALL

Reversal (RSI)

60

109.70

109.70

0

2022-01-26 04:50:35

PUT

Reversal (RSI)

60

109.90

109.80

10

2022-01-26 04:14:47

PUT

Reversal (RSI)

60

108.70

108.70

0

2022-01-26 04:05:02

CALL

Reversal (RSI)

60

108.30

108.50

20

2022-01-26 03:52:17

PUT

Reversal (RSI)

60

108.80

109.00

-20

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan