User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Mga Puntos - ang bilang ng mga puntos na ipinasa ng presyo (ang pagkakaiba sa pagitan ng Open price at Close price).

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2024-04-16 07:03:51

CALL

Trending (MA)

60

63 176.70

63 211.50

3480

2024-04-16 07:03:06

CALL

Trending (MA)

60

63 127.40

63 219.00

9160

2024-04-16 07:01:46

PUT

Trending (MA)

60

63 090.00

63 097.50

-750

2024-04-16 07:01:01

PUT

Trending (MA)

60

63 132.80

63 093.20

3960

2024-04-16 06:59:46

CALL

Trending (MA)

60

63 158.20

63 126.30

-3190

2024-04-16 06:59:01

CALL

Trending (MA)

60

63 149.10

63 172.20

2310

2024-04-16 06:57:46

PUT

Trending (MA)

60

63 143.20

63 134.30

890

2024-04-16 06:57:01

PUT

Trending (MA)

60

63 154.00

63 134.40

1960

2024-04-16 06:54:31

CALL

Trending (MA)

60

63 227.40

63 183.80

-4360

2024-04-16 06:53:46

PUT

Trending (MA)

60

63 133.80

63 187.00

-5320

2024-04-16 06:53:01

PUT

Trending (MA)

60

63 133.00

63 132.20

80

2024-04-16 06:52:16

PUT

Trending (MA)

60

63 128.00

63 130.80

-280

2024-04-16 06:50:31

CALL

Trending (MA)

60

63 164.90

63 145.40

-1950

2024-04-16 06:49:46

PUT

Trending (MA)

60

63 118.00

63 178.70

-6070

2024-04-16 06:49:01

PUT

Trending (MA)

60

63 092.90

63 125.50

-3260

2024-04-16 06:44:46

CALL

Trending (MA)

60

62 924.10

63 022.90

9880

2024-04-16 06:44:01

CALL

Trending (MA)

60

62 920.00

62 945.90

2590

2024-04-16 06:42:46

PUT

Trending (MA)

60

62 915.90

62 898.00

1790

2024-04-16 06:42:01

PUT

Trending (MA)

60

62 924.20

62 900.00

2420

2024-04-16 06:40:36

CALL

Trending (MA)

60

62 931.80

62 917.10

-1470

2024-04-16 06:39:46

PUT

Trending (MA)

60

62 907.00

62 976.90

-6990

2024-04-16 06:39:01

PUT

Trending (MA)

60

62 910.00

62 911.90

-190

2024-04-16 06:37:46

CALL

Trending (MA)

60

62 945.80

62 918.50

-2730

2024-04-16 06:37:01

CALL

Trending (MA)

60

62 915.30

62 930.10

1480

2024-04-16 06:35:01

CALL

Trending (MA)

60

62 919.20

62 869.10

-5010

2024-04-16 06:32:31

PUT

Trending (MA)

60

62 895.10

62 897.30

-220

2024-04-16 06:31:46

CALL

Trending (MA)

60

62 973.70

62 891.40

-8230

2024-04-16 06:31:01

CALL

Trending (MA)

60

62 972.00

62 962.00

-1000

2024-04-16 06:29:51

PUT

Trending (MA)

60

62 916.60

62 974.00

-5740

2024-04-16 06:29:06

PUT

Trending (MA)

60

62 969.10

62 921.90

4720

2024-04-16 06:27:00

PUT

Trending (MA)

60

62 929.10

63 016.70

-8760

2024-04-16 06:24:20

PUT

Trending (MA)

60

62 795.20

62 942.10

-14690

2024-04-16 06:17:06

PUT

Trending (MA)

60

62 826.40

62 829.20

-280

2024-04-16 06:16:02

CALL

Trending (MA)

60

62 834.60

62 826.40

-820

2024-04-16 06:15:08

CALL

Trending (MA)

60

62 834.60

62 834.60

0

2024-04-16 06:07:10

PUT

Trending (MA)

60

62 825.70

62 825.60

10

2024-04-16 06:02:33

CALL

Trending (MA)

60

62 811.50

62 878.00

6650

2024-04-16 06:01:48

PUT

Trending (MA)

60

62 665.10

62 791.90

-12680

2024-04-16 06:01:03

PUT

Trending (MA)

60

62 649.30

62 700.60

-5130

2024-04-16 05:57:48

CALL

Trending (MA)

60

62 653.60

62 663.90

1030

2024-04-16 05:57:02

CALL

Trending (MA)

60

62 607.50

62 659.00

5150

2024-04-16 05:53:33

PUT

Trending (MA)

60

62 623.80

62 615.00

880

2024-04-16 05:52:48

CALL

Trending (MA)

60

62 670.60

62 604.70

-6590

2024-04-16 05:52:03

CALL

Trending (MA)

60

62 710.10

62 662.50

-4760

2024-04-16 05:48:48

PUT

Trending (MA)

60

62 753.30

62 687.20

6610

2024-04-16 05:48:03

PUT

Trending (MA)

60

62 796.50

62 753.30

4320

2024-04-16 05:45:48

CALL

Trending (MA)

60

62 727.20

62 832.10

10490

2024-04-16 05:45:03

CALL

Trending (MA)

60

62 760.00

62 794.70

3470

2024-04-16 05:43:53

PUT

Trending (MA)

60

62 714.00

62 781.10

-6710

2024-04-16 05:35:48

CALL

Trending (MA)

60

62 680.10

62 648.40

-3170

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan