User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2021-10-17 21:05:07

CALL

Trending (MA)

5

59 577

59 667

90

2021-10-17 20:53:38

PUT

Trending (MA)

5

59 393

59 500

-107

2021-10-17 20:46:46

PUT

Trending (MA)

5

59 593

59 580

12

2021-10-17 20:37:08

PUT

Trending (MA)

5

59 519

59 664

-145

2021-10-17 20:29:15

CALL

Trending (MA)

5

59 615

59 606

-8

2021-10-17 19:08:02

PUT

Trending (MA)

5

60 874

60 708

166

2021-10-17 18:01:13

PUT

Trending (MA)

5

60 991

60 985

6

2021-10-17 17:55:45

CALL

Trending (MA)

5

61 040

60 992

-47

2021-10-17 17:27:37

CALL

Trending (MA)

5

60 935

60 937

2

2021-10-17 17:11:37

PUT

Trending (MA)

5

60 908

60 894

13

2021-10-17 16:55:11

CALL

Trending (MA)

5

60 842

60 979

137

2021-10-17 16:11:44

PUT

Trending (MA)

5

60 747

60 833

-86

2021-10-17 15:57:18

PUT

Trending (MA)

5

60 658

60 768

-109

2021-10-17 15:48:09

CALL

Trending (MA)

5

60 681

60 696

15

2021-10-17 15:35:58

PUT

Trending (MA)

5

60 546

60 602

-56

2021-10-17 15:30:04

PUT

Trending (MA)

5

60 809

60 747

62

2021-10-17 15:24:43

CALL

Trending (MA)

5

60 863

60 840

-23

2021-10-17 14:48:35

CALL

Trending (MA)

5

60 934

60 960

27

2021-10-17 14:41:22

PUT

Trending (MA)

5

60 791

60 794

-3

2021-10-17 14:26:06

PUT

Trending (MA)

5

60 817

60 793

24

2021-10-17 14:20:09

CALL

Trending (MA)

5

60 901

60 857

-43

2021-10-17 14:09:38

PUT

Trending (MA)

5

60 850

60 859

-9

2021-10-17 13:56:24

CALL

Trending (MA)

5

60 840

60 932

92

2021-10-17 13:35:43

PUT

Trending (MA)

5

61 159

60 990

169

2021-10-17 13:11:52

CALL

Trending (MA)

5

60 906

61 100

193

2021-10-17 12:58:10

PUT

Trending (MA)

5

60 824

60 838

-14

2021-10-17 12:48:10

CALL

Trending (MA)

5

60 843

60 873

30

2021-10-17 12:40:36

PUT

Trending (MA)

5

60 756

60 805

-49

2021-10-17 12:32:07

CALL

Trending (MA)

5

60 854

60 811

-44

2021-10-17 12:20:25

CALL

Trending (MA)

5

60 819

60 724

-95

2021-10-17 11:52:22

CALL

Trending (MA)

5

61 160

61 021

-140

2021-10-17 10:58:06

PUT

Trending (MA)

5

61 153

61 171

-18

2021-10-17 10:38:28

CALL

Trending (MA)

5

61 131

61 310

180

2021-10-17 10:32:37

CALL

Trending (MA)

5

61 027

61 095

68

2021-10-17 10:09:11

PUT

Trending (MA)

5

61 172

61 120

51

2021-10-17 09:27:47

PUT

Trending (MA)

5

60 872

60 955

-83

2021-10-17 09:11:27

CALL

Trending (MA)

5

60 796

60 918

122

2021-10-17 08:49:34

CALL

Trending (MA)

5

60 756

60 690

-66

2021-10-17 07:48:17

CALL

Trending (MA)

5

60 660

60 386

-274

2021-10-17 07:30:11

PUT

Trending (MA)

5

60 762

60 654

108

2021-10-17 07:13:30

CALL

Trending (MA)

5

60 744

60 774

31

2021-10-17 07:00:05

PUT

Trending (MA)

5

60 680

60 655

25

2021-10-17 06:48:05

PUT

Trending (MA)

5

60 654

60 738

-83

2021-10-17 06:40:00

CALL

Trending (MA)

5

60 709

60 732

24

2021-10-17 06:30:12

PUT

Trending (MA)

5

60 613

60 643

-30

2021-10-17 06:22:05

CALL

Trending (MA)

5

60 706

60 726

21

2021-10-17 06:14:50

PUT

Trending (MA)

5

60 629

60 675

-46

2021-10-17 06:09:05

CALL

Trending (MA)

5

60 670

60 677

7

2021-10-17 05:49:41

CALL

Trending (MA)

5

60 820

60 694

-126

2021-10-17 05:37:06

PUT

Trending (MA)

5

60 778

60 760

18

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips — ang bilang ng pips na na-pass ng presyo. (ang kaibahan ng Bukas na presyo at Saradong presyo)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan