User menu

Sign up Login

KASAYSAYAN NG SIGNALS

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Mga Puntos - ang bilang ng mga puntos na ipinasa ng presyo (ang pagkakaiba sa pagitan ng Open price at Close price).

Petsa Signal Algoritmo Exp. Bukas na presyo Saradong presyo Puntos Lakas Resulta

2023-09-23 23:43:26

PUT

Trending (MA)

60

26 558.20

26 553.10

510

2023-09-23 23:41:46

CALL

Trending (MA)

60

26 558.30

26 558.30

0

2023-09-23 23:41:01

CALL

Trending (MA)

60

26 558.30

26 558.30

0

2023-09-23 23:38:46

PUT

Trending (MA)

60

26 558.50

26 556.60

190

2023-09-23 23:38:01

PUT

Trending (MA)

60

26 558.40

26 558.50

-10

2023-09-23 23:35:46

CALL

Trending (MA)

60

26 556.60

26 561.10

450

2023-09-23 23:35:01

CALL

Trending (MA)

60

26 556.60

26 562.00

540

2023-09-23 23:32:46

PUT

Trending (MA)

60

26 556.60

26 556.60

-0

2023-09-23 23:32:01

PUT

Trending (MA)

60

26 556.60

26 556.60

-0

2023-09-23 23:28:46

CALL

Trending (MA)

60

26 553.60

26 553.60

0

2023-09-23 23:28:01

CALL

Trending (MA)

60

26 553.50

26 553.60

10

2023-09-23 23:24:46

CALL

Trending (MA)

60

26 557.10

26 550.40

-670

2023-09-23 23:24:01

CALL

Trending (MA)

60

26 557.10

26 550.60

-650

2023-09-23 23:21:46

PUT

Trending (MA)

60

26 557.10

26 557.10

-0

2023-09-23 23:21:01

PUT

Trending (MA)

60

26 563.50

26 557.10

640

2023-09-23 23:20:06

PUT

Trending (MA)

60

26 563.50

26 560.00

350

2023-09-23 23:13:46

CALL

Trending (MA)

60

26 555.50

26 560.90

540

2023-09-23 23:13:01

CALL

Trending (MA)

60

26 552.60

26 557.00

440

2023-09-23 23:11:46

PUT

Trending (MA)

60

26 550.10

26 552.50

-240

2023-09-23 23:11:01

PUT

Trending (MA)

60

26 550.10

26 550.10

-0

2023-09-23 23:09:01

PUT

Trending (MA)

60

26 550.00

26 553.20

-320

2023-09-23 23:06:01

PUT

Trending (MA)

60

26 545.50

26 551.20

-570

2023-09-23 23:04:51

CALL

Trending (MA)

60

26 549.90

26 545.90

-400

2023-09-23 23:04:06

CALL

Trending (MA)

60

26 546.00

26 549.90

390

2023-09-23 22:57:46

PUT

Trending (MA)

60

26 555.00

26 548.90

610

2023-09-23 22:56:11

CALL

Trending (MA)

60

26 555.90

26 555.90

0

2023-09-23 22:53:01

CALL

Trending (MA)

60

26 562.40

26 555.80

-660

2023-09-23 22:51:46

PUT

Trending (MA)

60

26 562.40

26 562.40

-0

2023-09-23 22:51:01

PUT

Trending (MA)

60

26 562.40

26 562.40

-0

2023-09-23 22:42:46

CALL

Trending (MA)

60

26 559.90

26 562.40

250

2023-09-23 22:42:01

CALL

Trending (MA)

60

26 559.90

26 559.90

0

2023-09-23 22:33:02

CALL

Trending (MA)

60

26 559.70

26 558.00

-170

2023-09-23 22:26:47

PUT

Trending (MA)

60

26 565.30

26 562.80

250

2023-09-23 22:26:02

PUT

Trending (MA)

60

26 565.30

26 565.30

-0

2023-09-23 22:22:47

CALL

Trending (MA)

60

26 559.10

26 567.20

810

2023-09-23 22:22:02

CALL

Trending (MA)

60

26 562.10

26 560.60

-150

2023-09-23 22:20:47

PUT

Trending (MA)

60

26 557.20

26 562.10

-490

2023-09-23 22:20:02

PUT

Trending (MA)

60

26 562.40

26 557.20

520

2023-09-23 22:18:02

CALL

Trending (MA)

60

26 562.40

26 562.40

0

2023-09-23 22:14:17

PUT

Trending (MA)

60

26 563.30

26 562.30

100

2023-09-23 22:10:47

CALL

Trending (MA)

60

26 566.30

26 567.40

110

2023-09-23 22:09:17

CALL

Trending (MA)

60

26 556.90

26 556.80

-10

2023-09-23 22:07:32

CALL

Trending (MA)

60

26 556.90

26 556.80

-10

2023-09-23 22:06:47

PUT

Trending (MA)

60

26 556.80

26 556.80

-0

2023-09-23 22:06:02

PUT

Trending (MA)

60

26 556.80

26 556.80

-0

2023-09-23 22:03:42

CALL

Trending (MA)

60

26 556.90

26 556.80

-10

2023-09-23 22:02:12

CALL

Trending (MA)

60

26 561.20

26 553.20

-800

2023-09-23 21:59:52

PUT

Trending (MA)

60

26 553.60

26 553.60

-0

2023-09-23 21:59:07

PUT

Trending (MA)

60

26 553.60

26 553.70

-10

2023-09-23 21:57:27

CALL

Trending (MA)

60

26 553.70

26 553.60

-10

Properties

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Signal — CALL or PUT

Algoritmo — algoritmong gumagawa ng signal

Exp. - signal’s expiration time

Bukas na presyo — rate ng pananalapi nang magawa ang signal.

Saradong presyo — rate ng pananalapi nang mapaso ang opsiyon.

Pips - the number of pips passed by the price. (the difference between Open price and Close price)

BAKIT MAHALAGANG MALAMAN ANG KASAYSAYAN NG SIGNAL?

Signal history is the instrument that allows the trader to monitor the signal’s behavior in the past. Statistics are collected basing on 20 previous signals. To monitor the movement of a signal, set the following filters: algorithm, expiration date, assets.

Mahalagang malaman ang kasaysayan ng signal sa halip na dumepende sa mga komento kaugnay sa mga binary option. Kapag mataas ang volatility ng merkado, negatibo ang anumang estratehiya o pagtataya batay sa teknikal na analisis.

Kapag nasuri na ang kasaysayan ng signal at ang ekonomikong kalendaryo, lubos na mauunawaan ng trader ang sitwasyon ng merkado, na makatutulong sa kaniyang maiwasan ang pagkalugi.

Simulan