User menu

Sign up Login

I-Download ang vfxAlert para sa
for Windows, Mac OS,
ubuntu

I-Download ang vfxAlert para sa <br>for Windows, Mac OS, <br>ubuntu

Download the mobile app on Android, iOS

Ang vfxAlert ay nagbibigay ng kumpletong set ng mga analitikal na instrumento para sa pag-trade ng mga binary option. Gumawa kami ng bagong bersiyon na gagana sa lahat ng uri ng operation system. Sa isang gumaganang window ng cfx na app, makukuha mo ang mga kinakailangang impormasyon para sa tamang pagtaya ng sitwasyon sa merkado.

Inirerekomenda naming i-download ang app para sa mas magaang trabaho kasama ang sinumang broker. Kung ang kasalukuyang bersiyon ay hindi suportado ng device mo, puwede mong gamitin ang web na bersiyon at gamitin ang mga signal sa browser window.

Buksan ang signals vfxAlert

basahin din

Kung gusto mong i-install ang vfxAlert sa MAC, sundin ang mga instruksiyon dito: https://blog.vfxalert.com/en/t/instructions-for-mac-os

Kung gusto mong i-install ang vfxAlert sa WINDOWS, sundin ang mga instruksiyon dito https://blog.vfxalert.com/en/t/instructions-for-windows

If you are a novice trader, we recommend opening the Demo account in the free version of signals to learn technical analysis and statistical principles. Please follow these recommendations.

  • 1. Mag-trade sa demo account g pag-trade.
  • 2. Trade no more than 2 hours per day. Trade at the same time every day.
  • 3. Mag-trade ng mga pangmatagalang signal. (Min. 5 min na oras ng pagkapaso).
  • 4. Learn about assets that you are going to trade. Also, learn how the price moves in different trading sessions.
  • 5. See how trends influence signals’ profit.
  • 6. Alamin kung paano naiimpluwensiyahan ng mga heatmap at power ang kita ng mga signal.
  • 7. Suriin mo ang mga istatistiks ng iyong pag-trade.

Pagkatapos ng isang buwan, mauunawaan mo kung paano gumagana ang programa at makakabuo ka na ng estratehiya sa pag-trade. Puwede ka na ring magbukas ng Pro account.

Please remember that signals are not a recommendation for action. Signals are the result of market analysis on a particular 11 algorithm. The trader has to understand how signals are formed and make the right decision based on a trading strategy.

If you cannot install the application, please email us at [email protected] or open signals in the browser window.

If you’ve never traded before, please read our tutorials at https://vfxalert.com/en/blog/strategies. Here you will find information about trading and trading strategies. If you want to know how signals work, please read this article https://vfxalert.com/how-it-works. Here you will find all the necessary information about the signal structure. If you have another question, please email us at [email protected].