User menu

Sign up Login

Nhận thêm lợi nhuận cho các tùy chọn nhị phân

VỚI TÍN HIỆU VFXALERT

Nhận tín hiệu
Scroll down
Một bộ công cụ lý tưởng để giao dịch thành công VFXALERT
 • Tài sản — Cặp tiền được phân tích.

 • Giá bán — Giá hiện tại khi tín hiệu xuất hiện (đối với các thuật toán thích ứng - giá mở của nến hiện tại).

 • Thời gian — Kể từ khi xuất hiện tín hiệu (đối với các thuật toán thích ứng thời gian kể từ lần cập nhật cuối cùng).

 • Hết hạn — thời gian đề xuất hết hạn.

 • Sức mạnh — Lịch sử phần trăm chiến thắng.

 • Tín hiệu — TĂNG hoặc GIẢM.

 • Thuật toán — thuật toán tạo tín hiệu.

 • Bản đồ nhiệt — hiển thị phần trăm chiến thắng thống kê được tính toán cho các giá trị của chỉ báo kỹ thuật trên một khung thời gian khác.

Mọi thứ bạn cần để giao dịch thành công

LÝ DO CHỌN VFXALERT

ĐỘ CHÍNH XÁC TÍN HIỆU

Lợi nhuận từ tín hiệu thống kê, được tính toán từ lịch sử, phụ thuộc vào kết quả hiện tại của các chỉ số kỹ thuật

LÀM VIỆC VỚI BẤT KỲ NHÀ MÔI GIỚI

Tín hiệu có sẵn trên nền tảng của bất kỳ nhà môi giới nào trong một cửa sổ

THỐNG KÊ MỞ RỘNG

Cho phép bạn xác định sản lượng tối đa của tín hiệu

THÔNG TIN THỐNG KÊ

Thông tin thống kê cho thấy tình hình thị trường thuận lợi như thế nào đối với giao dịch tín hiệu

MẪU ĐĂNG KÝ

CÁC TÍN HIỆU VFXALERT LÀ:

 • Bộ công cụ hoàn hảo để giao dịch quyền chọn nhị phân,
 • Khả năng nhận tín hiệu theo cách thuận tiện cho bạn: trên PC hoặc điện thoại thông minh, email hoặc telegram,
 • Khả năng giao dịch mọi lúc, mọi nơi,
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bằng các ngôn ngữ khác nhau.
Bắt đầu

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

 • E-mail
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter