User menu

Sign up Login

Tải xuống vfxAlert
cho Windows, Mac OS

Tải xuống vfxAlert <br>cho Windows, Mac OS

Tải xuống ứng dụng di động trên Android, iOS

vfxAlert cung cấp một bộ công cụ phân tích hoàn chỉnh để giao dịch quyền chọn nhị phân. Chúng tôi đã phát triển một phiên bản mới sẽ hoạt động trên mọi loại hệ điều hành. Trong một cửa sổ làm việc của ứng dụng vfxAlert, bạn nhận được tất cả thông tin cần thiết để đánh giá đúng tình hình thị trường.

Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống ứng dụng để làm việc thuận tiện với bất kỳ nhà môi giới. Nếu phiên bản hiện tại không được thiết bị của bạn hỗ trợ, bạn có thể sử dụng phiên bản web và sử dụng tín hiệu trong cửa sổ trình duyệt.

Mở tín hiệu vfxAlert

Cũng đọc

Nếu bạn muốn cài đặt vfxAlert trên MAC, hãy làm theo hướng dẫn sau https://blog.vfxalert.com/en/t/instructions-for-mac-os

Nếu bạn muốn cài đặt vfxAlert trên WINDOWS, vui lòng làm theo hướng dẫn sau https://blog.vfxalert.com/en/t/instructions-for-windows

Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên mở tài khoản Demo trong phiên bản miễn phí của các tín hiệu để tìm hiểu phân tích kỹ thuật và các nguyên tắc thống kê. Vui lòng làm theo các lời khuyên này.

  • 1. Giao dịch trên tài khoản demo.
  • 2. Giao dịch 2 giờ mỗi ngày không nhiều hơn. Giao dịch vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
  • 3. Giao dịch tín hiệu dài hạn. (Thời gian hết hạn tối thiểu 5 phút).
  • 4. Tìm hiểu về các tài sản mà bạn sẽ giao dịch. Ngoài ra, hãy tìm hiểu biến động giá trong các phiên giao dịch khác nhau.
  • 5. Xem xu hướng ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của tín hiệu.
  • 6. Xem bản đồ nhiệt & công suất ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của tín hiệu.
  • 7. Phân tích thống kê giao dịch của bạn

Kết thúc tháng, bạn sẽ hiểu hoạt động của chương trình và có thể tạo chiến lược giao dịch. Sau đó, bạn có thể mở tài khoản Pro.

Xin vui lòng hãy nhớ rằng các tín hiệu không phải là một lời khuyên cho hành động. Các tín hiệu là kết quả của việc phân tích thị trường trên thuật toán cụ thể. Nhà giao dịch phải hiểu cách tín hiệu hình thành và đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên chiến lược giao dịch.

Nếu bạn không thể cài đặt ứng dụng, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc mở các tín hiệu trong cửa sổ trình duyệt.

Nếu bạn chưa từng giao dịch trước đây, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi https://blog.vfxalert.com/vi/strategies. Ở đây bạn sẽ có thông tin về giao dịch và chiến lược giao dịch. Nếu bạn muốn biết về hoạt động của tín hiệu, vui lòng đọc bài viết này https://vfxalert.com/how-it-works. Ở đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về cấu trúc tín hiệu. Nếu bạn có câu hỏi khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].